با راه اندازی پورتال مشترکین مرکز خدمات ارتباطی ایران، از این پس کلیه ثبت نام های تلفن ثابت، از طریق این سامانه انجام می پذیرد

ثبت نام تلفن ثابت استان آذربایجان شرقی
ثبت نام تلفن ثابت استان آذربایجان غربی
ثبت نام تلفن ثابت استان اردبیل
ثبت نام تلفن ثابت استان اصفهان
ثبت نام تلفن ثابت استان البرز
ثبت نام تلفن ثابت استان ایلام
ثبت نام تلفن ثابت استان بوشهر
ثبت نام تلفن ثابت استان تهران
ثبت نام تلفن ثابت استان چهارمحال و بختیاری
ثبت نام تلفن ثابت استان خراسان جنوبی
ثبت نام تلفن ثابت استان خراسان رضوی
ثبت نام تلفن ثابت استان خراسان شمالی
ثبت نام تلفن ثابت استان خوزستان
ثبت نام تلفن ثابت استان زنجان
ثبت نام تلفن ثابت استان سمنان
ثبت نام تلفن ثابت استان سیستان و بلوچستان
ثبت نام تلفن ثابت استان فارس
ثبت نام تلفن ثابت استان قزوین
ثبت نام تلفن ثابت استان قم
ثبت نام تلفن ثابت استان کردستان
ثبت نام تلفن ثابت استان کرمان
ثبت نام تلفن ثابت استان کرمانشاه
ثبت نام تلفن ثابت استان کهگیلویه و بویر احمد
ثبت نام تلفن ثابت استان گلستان
ثبت نام تلفن ثابت استان گیلان
ثبت نام تلفن ثابت استان لرستان
ثبت نام تلفن ثابت استان مازندران
ثبت نام تلفن ثابت استان مرکزی
ثبت نام تلفن ثابت استان هرمزگان
ثبت نام تلفن ثابت استان همدان
ثبت نام تلفن ثابت استان یزد